Njoftim për dërgimin e të dhënave të kontaktit të vlerësuesve të licencuar

Postuar më: 27 Qershor 2017

Personat e mëposhtëm, të pajisur me licencë profesionale, individuale, për vlerësim të pasurive të paluajtshme, shkalla e parë, duhet të komunikojnë pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban, adresën e tyre elektronike aktive (e-mail), si dhe të përditësojnë të dhënat e tyre të kontaktit (adresë dhe nr. telefoni).

Gjithashtu, të gjithë individët e tjerë, të licencuar në këtë fushë, të cilët kanë ndryshuar të dhënat e kontaktit që kanë deklaruar, duhet të njoftojnë të dhënat e reja të kontaktit.

Informacioni të dërgohet në adresën elektronike sofia.karemani@zhvillimiurban.gov.al.

 • ALBERT DYBELI
 • ARISTIDH MINO
 • ARMELA GJINO
 • BESNIK MUSTAFAJ
 • ENGLANTINA GAJDA
 • ERIMJONA VONGLI (MEHILLI)
 • FERDINAND SARAÇI
 • FLUTURA PETRELA
 • FRIDA SHERKO
 • HYSEN DUDIJA
 • LULJETA ARAPI
 • MIHALLAQ ÇAVO
 • MIMOZA ZENELI
 • MIMOZA KERNI
 • MIMOZA MYSLIMI
 • MUJE ISLAMAJ
 • SAMEDIN KURTI
 • SIMON POHJA
 • STOLI TUKU
 • SUAT KOSKIJA