Postuar më: 07 Shtator 2014

Memorandum Mirëkuptimi midis Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Ministrisë së Kulturës, Bashkisë Krujë dhe Komunitetit të Biznesit në Pazarin e vjetër të Krujës