Postuar më: 12 Shkurt 2015

Memorandum Mirëkuptimi midis Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Ministrisë së Zhvillimit Urban, Ministrisë së Kulturës dhe Bashkisë Korçë