Postuar më: 27 Gusht 2015

Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Goduni International