Postuar më: 23 Shkurt 2017

Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë Federale të Shkencës, Kërkimit dhe Ekonomisë të Republikës së Austrisë, në fushën e zhvillimit të strehimit të përballueshëm