Postuar më: 09 Maj 2016

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Sllovenisë