Postuar më: 12 Shtator 2014

Protokoll bashkëpunimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) të Kryeministrisë së Republikës së Turqisë