Raporti final i marrjes së tokës për landfillin në Bajkaj dhe stacionin e transferimit në Himare

Dokumentet e bashkangjitur