Kontakt

Email: info@zhvillimiurban.gov.al

Email: diana.lika@zhvillimiurban.gov.al

Telefon: (04) 2257026

Rruga Abdi Toptani, ish- hotel Drini, kati III, Tiranë, Shqipëri

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme