Drejtoritë

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm

Qeram Cibaku


Kontakt:

Email: qeram.cibaku@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Politikave të Zhvillimit të Territorit

Nertil Jole


Kontakt:

Email: nertil.jole@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Ndërtimeve Informale, Legalizimit dhe Urbanizimit

Edlira Prespa


Kontakt:

Email: edlira.prespa@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Financës

Mirjana Zisi


Kontakt:

Email: mirjana.zisi@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Standardeve Urbane dhe Antikorrupsionit

Sokol Demaliaj


Kontakt:

Email: sokol.demaliaj@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Shërbimeve Urbane dhe Strehimit

Aida Seseri


Kontakt:

Email: aida.seseri@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Integrimit Evropian dhe Projekteve

Eduard Ostrosi


Kontakt:

Email: eduard.ostrosi@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Robert Gjini


Kontakt:

Email: robert.gjini@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Legjislacionit

Iglon Peci


Kontakt:

Email: iglon.peci@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

Drejtoria e Komunikimit

-


Kontakt:

Email: -

Shkarko CV

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Edvin Morava


Kontakt:

Email: edvin.morava@zhvillimiurban.gov.al

Shkarko CV

 

 

Dokumentet e bashkangjitur