Gjermeni: Paguani energjinë, do keni lehtësira në procesin e legalizimeve