Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Ministrisë së Zhvillimit Urban

 

Blerina Pirani

Email:       blerina.pirani@zhvillimiurban.gov.al

Tel:           (04) 2257026

Adresa:     Rruga "Abdi Toptani", Nr. 1, Tiranë, Shqipëri

Orari:        E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30

                  E Premte             08:00 - 14:00