Kërkesë për shprehje interesi

Postuar më: 18 Shkurt 2014

Projekti I Menaxhimit të Integruar dhe Pastrimit të Zonës Bregdetare kërkon të realizojë procedurën e prokurimit për shërbimin e konsulencëc.

 Publikimin e rezultateve te Projektit “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare”(ICZMCP).

Për më shumë informacion shikoni dokumentin bashkangjitur.

 

Dokumentet e bashkangjitur