MZHUT publikon 86 rastet që përfitojnë nga programi i kredive të lehtësuar me 3% interes

Postuar më: 18 Shkurt 2014

Programi i kreditimit të lehtësuar me 0% interes për qytetarët që banojnë në banesa ish-pronë e subjekteve të shpronësuara do të vazhdojë pa asnjë ndërprerje.

Gjithashtu Ministria do të vazhdojnë të trajtojë edhe 86 raste me 3 (%) interes, si raste që kanë lidhur kontratën me BKT dhe jane ne fazen e disbursimit  te kredive, duke bërë të mundur lëvrimin e menjehershem te tyre dhe sigurimin e banesave për të gjithë këto familje. Për këtë është informuar në rrugë zyrtare BKT.

Dokumentet e bashkangjitur