Njoftim mbi kompensimin e pasurive të pronarëve që preken nga shpronësimi, për interes publik, nga ndërtimi i segmentit rrugor, Skelë– Uji i Ftohtë, Vlorë

Postuar më: 27 Tetor 2014

 

Dokumentet e bashkangjitur