Postuar më: 16 Shkurt 2016

Përmbledhje e punimeve të konkursit “Arkitektët e rinj për zhvillimin urban”.

Dokumentet e bashkangjitur

Ky katalog është një përmbledhje e punimeve të konkursit “Arkitektët e rinj për zhvillimin urban”, organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë.